Français

Disclaimer

De weergegeven informatie en meningen op deze website zijn niet bedoeld als duidelijke beschrijving, noch als verstrekking van wettelijk advies, noch financieel advies, en kunnen dus niet worden aangewend ter vervanging van specifiek advies betreffende de individuele situaties.

Auteursrecht

De website en de auteursrechten van de inhoud van onze website zijn de eigendom van FIDE Capital. FIDE Capital en om het even welke andere namen, afbeeldingen of logo’s die vereenzelvigd zijn met FIDE Capital zijn eigen handelsmerken van FIDE Capital.

U mag uittreksels van de website, zonder wijziging van het doel voor eigen gebruik, printen of tijdelijk opslaan, op voorwaarde dat u alle en om het even welke auteursrechten en eigendomsrechten intact houdt. Noch deze website, noch om het even welk deel van deze site mag gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, openbaar gesteld, hergepubliceerd of verdeeld worden in om het even welke media (inclusief zonder beperking via om het even welke andere website) zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van FIDE Capital. Elk verzoek tot toestemming dient naar info@fidecapital.com gestuurd te worden. Alle rechten worden voorbehouden.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites waarover FIDE Capital geen controle heeft. FIDE Capital draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking of de inhoud van zulke websites. Links op deze website zijn niet toegelaten zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toelating van FIDE Capital.

Toegepast recht

Deze website (inclusief deze juridische mededelingen) zijn onderhevig aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortkomt uit deze site.

FIDE Capital kan de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Daarom is het dus aangeraden deze na te kijken vooraleer de site te gebruiken.

"The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator."

Ben Graham