Français

FIDE INCOME

Een beheer dat als doel heeft inkomsten te vrijwaren alsook het kapitaal te behouden. Dit beheer is bestemd voor een defensief profiel.

De "Strategic AssetAllocation" baseert zich op kwantitatieve en kwalitatieve criteria die voortvloeien uit de investeringsstrategie die toegepast wordt door de beste fondsenbeheerders betreffende Global Bonds / Cautious Allocation fondsen.

FIDE GROWTH

Een beheer dat als doel heeft te investeren in activa die zich op return toespitst, mits een groter risico opname. Dit beheer is bestemd voor een dynamisch profiel.

De "Strategic Asset Allocation" baseert zich op kwantitatieve en kwalitatieve criteria die voortvloeien uit de strategie die toegepast wordt door de beste fondsenbeheerders betreffende Global Mixed Flexible fondsen.

Onze modellen FIDE Income en FIDE Growth kunnen voorgesteld worden zowel in directe lijnen (Aandelen / Obligaties) als in fondsen (open architectuur).

FIDETHICS

In een wereld in constante verandering en op zoek naar nieuwe waarden zijn er "verantwoordelijke" investeringsopportuniteiten. Deze houden rekening met het sociale, energie, gezondheid en milieuzorgen. FIDETHICS is de gepaste manier om met deze filosofie te investeren. Deze formules zijn niet per se minder rendabel of kostelijker.