Français

Privacy Statement

De persoonsgegevens die u door middel van deze website communiceert zullen verwerkt worden door FIDE Capital, Franklin Rooseveltlaan 81, 1050 Brussel voor de cliëntengegevensverwerking. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden. U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

"We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful"

Warren Buffett